Regulátor S150U-DO

Regulátor S150U-DO

Cena: od 7.613,- Kč

Tento regulátor se skládá ze dvou dílů, silové a ovládací části vzájemně propojených kabelem.

Silová část S150U/DO-S

Jedná se o stejné provedení regulátoru jako je S150U/x, akorát namísto displejové řídící desky je zde umístěna deska pro přenos mezi silovou a ovládací částí, na které jsou osazeny LED diody sloužící k ověření správného zapojení a k signalizaci chodu sauny. Svorkové schéma je shodné (viz návod). Tato část se většinou umísťuje do rozváděče sloužící pro saunová kamna.

Ovládací část S150U-EO

Skládá se z krytu s řídící deskou, na které je umístěn displej a ovládací tlačítka. Ovládání je shodné se standardním regulátorem S150U/x. Na desce je umístěn 4 pólový konektor pro připojení silové části.