Regulátor S150/DO

Regulátor S150/DO

Cena: od 6.165,- Kč bez DPH

Tento regulátor se skládá ze dvou dílů, silové části (S150/DO-S) a ovládací části (S150/DO-O) vzájemně propojených kabelem.

Silová část S150/DO-S

Jedná se o stejné provedení regulátoru jako je S150/D, akorát namísto displejové řídící desky je zde umístěna deska pro přenos mezi silovou a ovládací částí, na které jsou osazeny LED diody sloužící k ověření správného zapojení a k signalizaci chodu sauny. Svorkové schéma je shodné s ostatními regulátory typu S150/x. Tato část se většinou umísťuje do rozváděče sloužící pro saunová kamna.

Ovládací část S150/DO-O

Skládá se z krytu s řídící deskou, na které je umístěn displej a ovládacími tlačítky shodnými se standardním regulátorem S150/D. Na desce je umístěn 4 pólový konektor pro připojení silové části. Na desce může být osazen i 2 pólový konektor pro připojení kontaktu např. dálkového ovládání telefonu apod.