Regulátor S150/T

Regulátor S150/T

Cena: od 5.369,- Kč bez DPH

Regulátor se skládá z mikroprocesorové řídící části s dvěma displeji a ze silové a ovládací části, zajišťující spínání a regulaci výkonů až do 9 kW v třífázové soustavě. To vše, včetně připojovacích svorkovnic, je umístěno v plastovém pouzdře s uchycením na lištu DIN.

Zobrazení:
- měřená teplota a reálný čas v základním režimu provozu (ZR)
- požadovaná teplota
- den a čas automatického zapnutí
- doba provozu

Indikace:             
- uvedení regulátoru do provozu
- zapnutí saunových kamen
- rozsvícení světla v sauně
- přehřátí sauny

Předvolba času zapnutí a doby provozu sauny
Uchování nastavených dat i při dlouhodobém odpojení od sítě
Elektronická regulace výkonu saunových kamen
Odpojení saunových kamen v případě poruchy
Automatické vypnutí sauny, pokud nedojde do jedné hodiny po zapnutí sauny k rozsvícení světla v sauně
Automatické vypnutí světla sauny za jednu hodinu od vypnutí sauny
Možnost řídit provoz sauny ručně nebo automaticky